Televize Krb v apartmánu Free wifi Nekuřácké Kulečník Ping pong Ohniště Sociální zařízení v apartmánu Vhodné pro kočárky Vhodné pro rodiny Cyklistika Motokáry Pěší turistika Lyžování

Polityka prywatności

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Chronimy twoje dane

Za pomocą tego dokumentu zapewniamy informacje o twoich prawach związanych z przetwarzaniem twoich danych osobowych na stronie internetowej penzionskala.cz. Przetwarzając dane osobowe, przestrzegamy przepisów prawnych, w szczególności rozporządzenia RODO i ustawy o ochronie danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych zawsze odbywa się wyłącznie w zakresie określonym przez konkretną usługę lub cel przetwarzania.

Możesz być absolutnie pewien, że przetwarzamy Twoje dane osobowe z należytą starannością i zgodnie z obowiązującym prawem. Chronimy Twoje dane osobowe w maksymalnym możliwym zakresie, który odpowiada poziomowi technicznemu dostępnych zasobów.

Zasadniczo nie przekazujemy danych osobowych, z wyjątkiem przypadków, gdy jest to na nas narzucone lub jest do tego upoważnione przez prawo lub nasz uzasadniony interes (na przykład w przypadku dostawców lub w przypadku wniosków organów ścigania itp.).

Zalecamy uważne przeczytanie informacji. Zrobiliśmy wszystko, aby były jak najbardziej jasne. Jeśli coś nadal nie jest dla Ciebie jasne, chętnie wyjaśnimy Ci każdą koncepcję lub fragment.

Jeśli nie zgadzasz się ze sposobem, w jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe, możesz wykonać poniższe kroki, aby chronić swoje prawa.

Ochrona prywatności i danych osobowych jest nadzorowana przez:

Urząd Ochrony Danych Osobowych, adres: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praga 7, tel .: 234 665 111 web: www.uoou.cz

Ochrona prywatności

Zebrane dane osobowe

Pension Skála, obsługiwany przez Ing. Milan Minář – lista Zelený, Škroupova 850, 563 01 Lanškroun IČ: 11146575, DIČ: CZ5903031497, który jest zarejestrowany w Miejskim Biurze Licencyjnym Urzędu Miasta w Lanškroun Nr pliku: 16057/2005 / OŽU / ŠHa, ev. Nr: 361106-7335-00, indeks. 2106, jako operator strony internetowej i dostawca innych usług (zwany dalej „Operatorem”), gromadzi następujące dane o użytkownikach swoich usług.

W przypadku złożenia zamówienia rezerwacji Operator zapisuje imię i nazwisko użytkownika, adres e-mail, miasto zamieszkania i inne informacje. Poprzez pliki cookie, które pozwalają Operatorowi rozpoznać użytkownika jako istniejącego lub dostosować usługę do preferencji użytkownika.

Użytkownik wyraża zgodę na stosowanie plików cookie, wyrażając zgodę informacyjną za pomocą paska u dołu przeglądarki (zgodnie z europejską dyrektywą 2002/58 / WE w sprawie przetwarzania danych osobowych i prywatności w sektorze łączności elektronicznej lub zgodnie z jej zmianą wprowadzoną dyrektywą 2009/136 / WE , w Republice Czeskiej transponowane ustawą nr 468/2011 Coll., która zmieniła ustawę nr 127/2005 Coll., o komunikacji elektronicznej (zwanej dalej „ZoEK”) ze skutkiem od 1 stycznia 2012 r.) lub za pośrednictwem strony internetowej. Zgodnie z dyrektywą dotyczy to głównie korzystania z plików cookie (tak zwanych „sesyjnych plików cookie”). Rozporządzenie UE koncentruje się głównie na „ukierunkowaniu behawioralnym i niewłaściwym wykorzystaniu prywatnych informacji w tak zwanych„ nieanonimowych ”(z których tożsamość użytkownika jest widoczna) i„ zewnętrznych ”(przechowujących informacje na stronach innych niż odwiedzana). Jest to opisane w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 lub RODO, którego pełny tekst można znaleźć tutaj. Więcej informacji na temat RODO można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych UOOU. Spośród nich Operator wykorzystuje na przykład pliki cookie Google, których rodzaje i zasady można dowiedzieć się tutaj.

Wykorzystanie danych osobowych

Podane dane osobowe są gromadzone głównie w celu:

Wysyłanie wiadomości biznesowych za pośrednictwem wiadomości e-mail lub powiadomienie o nowych usługach lub ich ulepszeniach na portalach internetowych Operatora, w tym innych zasobach marketingowych Operatora, zgodnie z ustawą nr 480/2004, o niektórych usługach społeczeństwa informacyjnego, z późniejszymi zmianami. Rezygnacji z otrzymywania wiadomości handlowych można dokonać w ustawieniach usługi, dla której użytkownik zarejestrował się, aby otrzymywać takie wiadomości, lub w stopce wysyłanej wiadomości, lub poprzez żądanie wysłane na adres e-mail info@penzionskala.cz
Tworzenie i dystrybucja reklam zgodnych z zainteresowaniami użytkownika, tzw. Reklama internetowa ukierunkowana behawioralnie (tutaj możesz dowiedzieć się, jak działa reklama ukierunkowana behawioralnie). Internetowa reklama behawioralna to sposób wyświetlania reklam na odwiedzanych stronach internetowych, dzięki czemu reklama jest bardziej zgodna z interesami użytkowników, a zatem jest dla nich jak najbardziej odpowiednia. Uzyskane w ten sposób dane nie pozwalają na identyfikację użytkownika jako osoby fizycznej w świecie rzeczywistym i są gromadzone i analizowane ściśle anonimowo.

Inne zebrane informacje

Protokoły serwera

Gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, nasze serwery (podobnie jak większość stron internetowych) automatycznie rejestrują żądania na naszej stronie internetowej. Te dzienniki serwera zwykle zawierają informacje o żądaniu internetowym, adresie IP, typ przeglądarki, język przeglądarki oraz datę i godzinę żądania. Mogą również zawierać jeden lub więcej plików cookie, które jednoznacznie identyfikują Twoją przeglądarkę. W przypadku zgłoszenia serwisowego (użycie formularza ze zgłoszeniem problemu technicznego / tematu technicznego) informacje te są wysyłane. Tylko administratorzy mają dostęp do tych informacji, a dane te nigdy nie zostaną wykorzystane do bezpośredniej identyfikacji (wykorzystywane do wykrywania problemów technicznych).

Bezpieczeństwo danych osobowych

Wszystkie dane osobowe podane przez użytkownika Operatora będą zabezpieczone standardowymi procedurami i technologiami. Z uwagi na fakt, że Internet nie jest całkowicie bezpiecznym środowiskiem, Operator nie może całkowicie zagwarantować bezpieczeństwa informacji przekazywanych przez użytkowników do poszczególnych usług Operatora. W tym kontekście nie można zagwarantować w 100%, że dostarczona informacja nie będzie dostępna, kopiowana, publikowana, zmieniana lub niszczona przez złamanie środków bezpieczeństwa Operatora o charakterze fizycznym, technicznym lub zarządczym. Jednak operator gwarantuje, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych regularnie sprawdza system pod kątem podatności na ataki i nie został zaatakowany oraz stosuje takie środki bezpieczeństwa, jakie mogą być uzasadnione w celu zapobieżenia nieuprawnionemu dostępowi do dostarczonych danych. Obecny stan technologii zapewnia wystarczające bezpieczeństwo. Podjęte środki bezpieczeństwa są następnie regularnie aktualizowane.

Czas przetwarzania danych osobowych i innych oraz udostępniania ich na podstawie przepisów prawa

Operator przechowuje informacje o poszczególnych użytkownikach, dopóki ich konto jest aktywne lub do momentu pisemnego cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez użytkownika. Nie wpływa to na prawo Operatora do przetwarzania danych użytkownika zgodnie z odpowiednimi ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w celu rozwiązywania sporów i ostatecznego rozstrzygnięcia wszystkich praw i obowiązków związanych ze świadczeniem odpowiedniej usługi.

Na podstawie obowiązujących przepisów prawnych Operator jest zobowiązany do publikowania danych osobowych użytkownika, informacji o jego adresie IP, działalności lub innych czynnościach użytkownika:

na wniosek sądu, policji Republiki Czeskiej lub inne organy ścigania, w tym wyspecjalizowane jednostki;
egzekwowanie warunków umowy z użytkownikiem;
jako środek ochrony bezpieczeństwa i integralności strony internetowej Operatora;
wykonywanie lub ochrona praw, mienia i bezpieczeństwa osobistego innych użytkowników usług Operatora i innych osób.
Administratorzy i przetwarzający dane osobowe

Administrator:
Ing. Milan Minar – lista Zeleny
ID: 11146575
Steuernummer: CZ5903031497

Procesory:
Dane mogą być dalej przetwarzane przez zewnętrznego administratora sieci, usługodawców (personel zewnętrzny), zewnętrzną firmę księgową.

Rezerwacja

Przegląd dostępnych rezerw, które można zamówić.

Zarezerwować termin